Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 9 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

3779019
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
2072
2301
28870
3729564
66112
75714
3779019
ไอพีของคุณคือ : 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-23 23:17:44
  • 10
  • mom

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (389)

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 2567
ประก่าศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
Page 1 of 21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน
ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมย
วดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 13 June 2024 03:49 Read more...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท
ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๙๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 13 June 2024 03:39 Read more...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี Written by

ประการเทศบาลตำบลเมยวดี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อ.เมยวดี จ.้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Friday, 31 May 2024 08:24 Read more...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามเเยกทางหลวงเเผ่นดิน ทล. ๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามเเยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี Written by

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  ๖/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามเเยกทางหลวงเเผ่นดิน ทล. ๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามเเยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 23 May 2024 09:21 Read more...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเม ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน
ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเม
ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๔
เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
bidding)


Written on Thursday, 23 May 2024 09:17 Read more...
Read All News


นายพิพิศ เวียงอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลเมยวดี

 โทร.093-298-3635

 

 

นายสุราช จำปา

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมยวดี

โทร.089-861-1354

พยากรณ์อากาศ

รางวัลกินฉลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาทองคำวันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

วีดิโอกิจกรรม

Untitled Document

หนังสือราชการสถ.